Inschrijven voor Het Gooi Bevrijd 2024


(Scroll down for English)


We hebben de inschrijving voor Het Gooi Bevrijd 2024 gesloten want we zitten vol!!
De inschrijving van Het Gooi Bevrijd 2024 is vanaf dit moment gesloten! Het maximale aantal voertuigen is gehaald!
Wat een ongelooflijke animo is er voor ons evenement! Fantastisch!
We hebben de 60 voertuigen gehaald en moeten helaas de inschrijving sluiten. We zouden zo graag groter willen maar de beperkte ruimte in de kleine dorpjes in en rond Het Gooi laten dat simpelweg niet toe.
Als u nu nog inschrijft komt u automatisch op een reservelijst terecht. Deze wordt ingevuld op volgorde van inschrijving.
Meer nieuws volgt zo spoedig mogelijk.
The registration for Het Gooi Bevrijd 2024 is closed as of this moment! We've reached the maximum of 60 vehicles!
When you register now you will be placed on a reserve list which will be filled in order of registration.
More news will follow as soon as possible.

Beste deelnemer, welkom bij de inschrijving voor Het Gooi Bevrijd 2024 van 3 tot 6 mei.De inschrijfformulieren kunnen ingestuurd worden vanaf zaterdag 2 maart 16:00u.


Ook dit jaar zullen gaan we van 60 voertuigen (excl motorfietsen) uit dus wees er op tijd bij!

Er zijn wel een aantal dingen veranderd onder andere betreffende de inschrijfprocedure. 


Waar we in het verleden inschrijfformulieren per post en aan de deur aannamen moeten we dat dit jaar helaas schrappen.
Omdat we voorheen iedereen de mogelijkheid wilde geven om voor ons evenement in te schrijven leek ons het bovenstaande altijd de juiste manier. 

Helaas is uit voorgaande edities gebleken dat niet alleen deelnemers die niet in de mogelijkheid waren om digitaal in te schrijven gebruik maakte van deze optie..

We willen uiteraard alsnog een ieder de mogelijkheid bieden om in te schrijven. 

Mocht u nu echt niet in de mogelijkheid zijn om digitaal in te schrijven, geef dit even van te voren aan via inschrijving@hetgooibevrijd.nl dan kunnen we altijd kijken naar een passende inschrijfmethode, geen probleem.


Wat ook veranderd is het maximale aantal voertuigen per inschrijving

Het inschrijven van (grote) groepen op 1 inschrijfformulier ging de laatste edities een eigen leven leiden en we voelen ons ook hier genoodzaakt aanpassingen in te doen om de inschrijving zo eerlijk mogelijk te houden.

Niet alleen de inschrijfprocedure heeft een kleine aanpassing gekregen, ook het bivak is weer terug in Het Gooi, in Blaricum!
Waar we vorig jaar in Loosdrecht een schitterende editie hebben gehad, afgezien van het weer dan, vinden we het dan ook wel weer spannend terug te keren naar Het Gooi.

Wie ook terug van weggeweest is, is Paul Harper! Paul heeft aangegeven heel graag weer te willen optreden tijdens Het Gooi Bevrijd. 

Wat ons betreft wordt hij weer met open armen ontvangen net als natuurlijk zijn dochter, Natasha Harper en zijn kameraad Stephen Howell. 

Drie Britse toppers die het jaren 40 gevoel muzikaal terug brengen anno 2024.


En last but not least: onze vaste cateraar Southwick House Marcel Meijer heeft te kennen gegeven door omstandigheden helaas eenmalig te moeten bedanken voor Het Gooi Bevrijd. Zijn omstandigheden zijn voor ons heel begrijpelijk en wij respecteren deze. 

We hebben in goed overleg met Marcel de samenwerking even een jaartje opgeschort.

Maar dat wil niet zeggen dat we u niet in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van de catering tijdens HGB2024, in tegendeel!
We hebben een passende vervanging voor Southwick House gevonden!

We zullen deze editie culinair ondersteund worden door de Stichting 43Bevocie uit Nieuw Loosdrecht.

Kijk snel op: 

HGB2024 Catering op het bivak
Op het inschrijfformulier kunt u zich straks opgeven voor de door u gekozen catering momenten.


Voor de rest zijn we voor u achter de schermen natuurlijk weer druk met voertuigen, vliegtuigen, herdenkingen, feestjes, schitterende routes, muziek etc etc.
Meer dan de moeite waard om editie HGB2024 bij te wonen!

Wij hopen u daar te mogen begroeten.Onderaan deze pagina vindt u de digitale inschrijfmethodes in de vorm van twee knoppen.
De Oranje knop en/of de QR Code geeft u toegang tot het online inschrijfformulier.
Verreweg de makkelijkste en snelste manier van inschrijven. U vult een aantal vragen in en eindigt met het ondertekenen (dmv een handtekening met bijvoorbeeld de muis).
Vervolgens kunt u het formulier opslaan en/of direct versturen.


Onderaan deze pagina vindt u het inschrijfformulieren in pdf.
Dit bestand kunt u downloaden en invullen. Hetzij digitaal, hetzij met de hand, vervolgens weer inscannen/fotograferen en naar ons mailadres sturen.
inschrijving@hetgooibevrijd.nl
Bent u wellicht niet in staat de inschrijving digitaal in te vullen en te versturen naar ons?
Neem dan even contact op via inschrijving@hetgooibevrijd.nl dan kijken we even naar een passende manier om in te schrijven.


Tot in mei, tot bij Het Gooi Bevrijd!

English:Dear participant,


Here you find the registration form for our grand event.

Registration will be online on the 19the februari but registration will be open not untill March 2nd, 2024 at 16:00h.

Registration forms recieved before March 2nd, 2024 16:00u will be handeled as 'not recieved' 


As before we will close the registration at the maximum of 60 vehicles, so register on time!
From February 19, '24 the registration forms will be online on our website so that you can take your time to fill them in.
A few things have changed regarding, for example, the registration procedure. 

Where in the past we accepted registration forms by post or at the door, we unfortunately have to cancel these options this year.
Because we've always wanted to give everyone the opportunity to register for our event, these two additional options always seemed like the right way to realize that. 

Unfortunately, looking back at the former editions it has become apparent that we did not only received forms from participants who weren't able to register digitally.

We would of course still like to offer everyone the opportunity to register. If you are unable to register digitally, please let us know in advance via inschrijving@hetgooibevrijd.nl and we can always look for a suitable registration method, no problem.


What has also changed is the maximum number of vehicles per registration form

Registering (large) groups on 1 registration form took on a life of its own and we feel forced to make adjustments here too.


Not only has the registration procedure been slightly adjusted, the bivouac is also back in Het Gooi, in Blaricum!
We had a fantastic 2023 edition in Loosdrecht last year, apart from the weather, but we are excited to return to Het Gooi.


Another one who has returned is Paul Harper! Paul has indicated that he would very much like to perform again during Het Gooi Bevrijd. As far as we are concerned, he will be welcomed again with open arms, just like of course his daughter, Natasha Harper and his comrade Stephen Howell. Three British top performers who musically bring back the 1940s feeling in 2024.


And last ast but not least: our regular caterer Southwick House Marcel Meijer has indicated that, due to circumstances, he unfortunately has to skip Het Gooi Bevrijd this year. His circumstances are very understandable to us and we do respect his decision . 

So we’ve put the collaboration on hold for this year.


But that does not mean that we do not give you the opportunity to use the catering during HGB2024, on the contrary!
We have found a suitable replacement for Southwick House!

This year we will be supported by The 43 Bevocie Foundation!

Please check out :

Catering HGB2024
 You can use the registration form to register for the catering moments of your choice.


For the rest, of course we are busy behind the scenes with vehicles, planes, commemorations, parties, beautiful routes, music, etc. etc. It is
more than worth attending the HGB2024 edition!

So we hope we can meet at HGB2024.


Here you find the two options for registration:

The orange button (or via the QR Code) will lead you to the online registration. The easiest and fasted way.

At the bottom of this page you'll find the registration forms in PDF format for you to fill out.


Beware! Do not send in your forms before 2nd of March 2024 16:00u!

If you have any questions, please let us know at inschrijving@hetgooibevrijd.nl


See you in May, see you at Het Gooi Bevrijd 2024!Online inschrijvenInschrijfformulier HGB2024
Inschrijvingsformulier 2024.pdf (2.77MB)
Inschrijfformulier HGB2024
Inschrijvingsformulier 2024.pdf (2.77MB)
 
 
 
E-mailen
Instagram