Welkom! Bij Het Gooi Bevrijd!!
4 tot 7 mei 2018

Nicolaas E. Luxemburg kwam op 6 mei 1918 in Amsterdam, als enig kind van een in Polen geboren vader, ter wereld en vertrok op 9-jarige leeftijd met zijn ouders naar Harbin, Mantsjoerije. Zijn vader was aldaar werkzaam als zakenman en verkocht onder meer laarzen aan het leger van het Keizerrijk Rusland. 

Luxemburg doorliep in Mantsjoerije  het Russisch gymnasium en het Engelse Handelscollege en trad in 1937 als volontair in dienst bij Tels Amsterdam, waar hij werd opgeleid voor uitzending naar Japan.

In 1938 werd hij geplaatst op het inkoopkantoor te Oska, na de capitulatie van Nederland overgeplaatst op het inkoopkantoor te Batavia en vervolgens naar Tels Padang (Sumatra) gezonden.

Tijdens de oorlog voer Luxemburg in de rang van luitenant-ter-zee op diverse schepen. Hij trouwde in 1946 en keerde aan het einde van dat jaar terug naar Nederland. Hij werd in 1950 door Tels & Co als chef afdeling textiel naar Singapore gezonden en  in 1955 benoemd tot chef afdeling textiel bij Hagemeijer Singapore. In 1960 werd Luxemburg in de functie van manager Hagemeijer Noord Borneo overgeplaatst naar Jesselton en in 1961 keerde hij terug naar Europa.

Aldaar werkte hij enige tijd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel in Londen en vervolgens enige jaren bij een Engelse kapitaalgoederenfabrikant in onder meer Hongarije, Polen en Bulgarije. Na 1970 was Luxemburg nog enige jaren werkzaam bij Hagemeijer als trade consultant Eastern Europe, waarna hij met pensioen ging en zich uiteindelijk vestigde te Bussum.

 

Loopbaan tijdens de Tweede Wereldoorlog

 

Luxemburg werd na de Tweede Wereldoorlog overgeplaatst naar Ceylon, waar hij eveneens als Nederlands verbindingsofficier diende en waar hij begin 1946 trouwde met Josephine Gillon Ferguson. Zijn werk bestond hier uit coderen en aldus werken met de Enigma-machine.

Eind 1946 keerde hij via Nederlands-Indië aan boord van H.M. Van Kinsbergen (een artillerie-instructieschip), terug naar Nederland, waar hij in 1947 gedemobiliseerd werd en in de rang van luitenant-ter-zee tweede klasse de dienst verliet.

In 1950 vertrok Luxemburg, dan in dienst van Tela & Co. naar Singapore en in 1955 was hij werkzaam als chef afdeling textiel en kramerijen voor Hagemeijer Singapore. In 1960 werd hij in de functie van manager Noord Borneo overgeplaatst naar Jesselton, waaruit hij in 1961 terugkeerde naar Europa.

Hij werkte gedurende enige tijd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel in Londen en vervolgens als area manager bij een Engelse kapitaalgoederenfabrikant.

In 1970 werd hij door Hagemeijer benoemd tot trade consultant Eastern Europe; in deze functie moest hij contacten leggen en de staatshandelsorganisaties in Oost Europa bewerken met als doel de handel uit te breiden.  

In deze tijd hing tussen Oost en West nog het IJzeren gordijn. Luxemburg werd steeds in dezelfde kamer in hetzelfde hotel geplaatst, zodat zijn werkzaamheden beter "geobserveerd" konden worden.

Een eerste check die hij zodoende deed na aankomst was zoeken naar verborgen camera's; hij kreeg ook een boekje mee, waarin stond hoe hij zich te gedragen had in Rusland. Luxemburg woont tegenwoordig, omringd door schilderijen, foto's en andere aandenkens aan zijn veelbewogen leven, in Bussum.

 

 

Nicolaas Luxemburg op zijn verjaardag bij Het Gooi Bevrijd 2016!!!